Wspólny Front

„Wspólny Front” to interdyscyplinarny, 3 – letni projekt realizowany przez najwybitniejszych polskich Artystów występujących w roli „Mistrzów” i młodych adeptów sztuki „Uczniów” którzy łączą swój talent w jednej wspólnej produkcji multimedialnej, narodowej opery F. Nowowiejskiego „Legenda Bałtyku”. Inspiracją dla „Wspólnego Frontu” stał się projekt edukacji muzycznej Roberty Guaspari dla dzieci z nowojorskiego Harlemu czy projekt edukacji tanecznej, realizowany przez Simona Rattla i Filharmonię Berlińską. Projekt realizują wybitne autorytety pedagogiczne z różnych dyscyplin artystycznych, których zadaniem jest inspirowanie, animowanie i motywowanie twórczości młodzieży w zakresie szeroko rozumianej kultury. Materią ich pracy są mało znane (a czasem zupełnie zapomniane) dzieła muzyczne Polskiego Dziedzictwa Narodowego, pokazujące bogactwo naszej kultury i dające możliwość reinterpretacji klasycznych wzorców przy użyciu współczesnych, nakierowanych na młodego odbiorcę metod. Praca i wymiana doświadczeń łączą się w tym projekcie z artystycznymi działaniami młodych twórców i ich pedagogów. Projekt ma charakter regionalny a jego działania zarówno twórcze jak i demonstracyjne będą realizowane w następujących ośrodkach.