Zarząd

Ilona Tomera-Chmiel

mgr Ilona Tomera-Chmiel - Absolwentka wydziałów rytmiki i fortepianu  Liceum Muzycznego im. F. Chopina w Krakowie, ukończyła studia pedagogiczne na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz studium Carla Orffa prowadzone przez U. Smoczyńską na Akademii Muzycznej w Warszawie. Doświadczenie pedagogiczne uzupełniała podczas licznych kursów, seminariów  oraz warsztatów pedagogicznych i metodycznych. W 2004 roku ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Oświatą na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 1996r. pracuje jako nauczyciel przedmiotów teoretyczno-muzycznych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie, od 2012 pełni także funkcję kierownika sekcji przedmiotów teoretycznych. Współpracuje z krakowskimi szkołami i przedszkolami. Autorka piosenek dla dzieci oraz współautorka opublikowanych przez Wydawnictwo Euterpe podręczników szkolnych z serii "Nasza muzyka", "Nowy solfeż" oraz "Nasz muzyczny elementarz". W ramach współpracy z Krakowską Fundacja Sztuki, od lutego 2013 prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych "U Ignasia".

Od wielu lat ma kontakt z organizacjami non profit, w latach 2005-2014 współpracowała ze Stowarzyszeniem "Menuet G-dur". 

Od 2014r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Krakowskiej Fundacji Sztuki.