O nas

Krakowska Fundacja Sztuki to prężnie rozwijająca się organizacja, której działalność obejmuje  działania edukacyjne i artystyczne kierowane do dzieci i młodzieży oraz także starszych odbiorców sztuki. Pod patronatem Fundacji odbywają się koncerty, warsztaty, wykłady i wernisaże.

Fundacja współpracując z wieloma instytucjami organizuje kursy, szkolenia i seminaria dla nauczycieli, a przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. prowadzi zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 2 - 6 lat, oraz kursy nauki gry na instrumentach muzycznych. Wszystkie działania Fundacji nakierowane są na rozwój zdolności muzycznych dzieci i młodzieży oraz podniesienie świadomości artystycznej wszystkich odbiorców sztuki.

Lata doświadczeń pracy Fundacji i zdobyta wiedza na temat udzielanej pomocy finansowej i organizacyjnej wielu różnorodnym formom przedsięwzięć artystycznych na terenie Krakowa i Polski daje poczucie bycia wsparciem nie tylko wielkich komercyjnych przedsięwzięć ale i małych często wręcz odbywających się w kameralnym gronie imprez, wernisaży, koncertów.

 

Wieloletnia współpraca Fundacji z wybitnymi artystami przyczyniła się do promowania także małej sztuki, "małej dla mas,  ale wielkiej dla pokoleń".

 

Do zadań fundacji należy:

  1. Wspieranie twórczości artystycznej we wszelkich jej twórczych postaciach i związanych z nią instytucji, w tym również we współdziałaniu z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego,
  2. Prowadzenie przedsięwzięć oraz udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój uczestnictwa w kulturze i aktywności na polu edukacji kulturalnej,
  3. Wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz służących ochronie dziedzictwa kulturowego.