Warsztaty i szkolenia

Fundacja regularnie organizuje kursy, warsztaty i seminaria, których celem jest podniesienie jakości pracy nauczycieli oraz dokształcanie uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego. Niektóre z form doskonalenia zawodowego obejmują swoim zasięgiem region Polski południowej stanowiąc doskonała ofertę edukacyjną dla uczniów i nauczycieli.

 

2014:

24.01.2014 - Warsztaty perkusyjne dla uczniów i nauczycieli PSM w Krzeszowicach - prowadzenie: Artur Ciborowski.
19.02.2014 - Warsztaty perkusyjne dla uczniów i nauczycieli SM I st. w Krzeszowicach - prowadzenie: Artur Ciborowski.
24.03.2014 - Warsztaty fortepianowe i klarnetowe w Sm I i II st. w Nowym Sączu - prowadzenie: Marek Szlezer (skrzypce), Tomasz Lato (klarnet).
25.03.2014 - Warsztaty skrzypcowe dla uczniów i nauczycieli OSM I st. im. I. J. Paderewskiego - prowadzenie: mgr Ewa Iwan.
28.03.2014 - Warsztaty z emisji głosu dla nauczycieli OSM - prowadzenie: Paweł Herod.
03.04.2014 oraz 07.04.2014 - Warsztaty fortepianowe dla uczniów i nauczycieli OSM I st.  w Krakowie - prowadzenie: Mariola Cieniawa -  Puchała.
5-6.04.2014 - Seminarium dla nauczycieli „Krakowskie spotkania z muzyką” dla nauczycieli regionów Polski południowej
w OSM I st. im. I. J. Paderewskiego - prowadzenie : mgr T. Nowak  i mgr K. Cholewa. Seminaria "Krakowskie spotkania z muzyką"  przeznaczone były dla nauczycieli kształcenia słuchu i rytmiki  w klasach I-III szkół muzycznych  I stopnia. Celem seminarium było zaprezentowanie nauczycielom metod pracy
z dziećmi, w tym także dziećmi sześcioletnimi w aspekcie wprowadzanej reformy w szkolnictwie muzycznym.  W ramach seminarium odbyły się lekcje otwarte z uczniami klas I i II, zajęcia warsztatowe, wykłady dla nauczycieli oraz prezentacja filmów przybliżających tematykę edukacji muzycznej.
15.05.2014 - Spotkanie z prof. Kają Danczowską w OSM I st. im. I. J. Paderewskiego.
10.06. 2014 - Warsztaty fortepianowe dla uczniów i nauczycieli OSM I st. w Krakowie - prowadzenie:  prof. A. Jasiński.
04.11.2014 - Warsztaty skrzypcowe dla uczniów i nauczycieli PSM I st. w Miechowie - prowadzenie: Antoni Cofalik. 
20.11.2014 - Warsztaty klarnetowe dla uczniów i nauczycieli PSM I st. w Michowie – prowadzenie: Tomasz Lato.
04.12.2014 - Warsztaty fortepianowe dla uczniów i nauczycieli OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie - prowadzenie: Mariola Cieniawa-Puchała. 
04.12.2014 - Warsztaty akordeonowe dla uczniów i nauczycieli PSM I st. w Miechowie - prowadzenie: Jarosław Bester.|
08.12.2014 - Warsztaty fortepianowe dla uczniów i nauczycieli PSM I st w Michowie - prowadzenie: Mariola Cieniawa-Puchała. 

 

2015:

29.01.2015 - Warsztaty oraz koncert dla uczniów i nauczycieli OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie  w ramach projektu „Gama go!”
- prowadzenie: J. Król-Józaga, P. Marciak, R. Daszkiewicz oraz R. Bukała.
14.03.2015 - Warsztaty oraz koncert dla uczniów i nauczycieli  PSM I st. w Miechowie - prowadzenie: W. Suruło.
20.03.2015 - Warsztaty dla nauczycieli OSM I st. w Krakowie - prowadzenie: A. Rzymyszkiewicz.
25.05.2015 - Warsztaty oraz koncert dla uczniów i nauczycieli w Szkole Muzycznej w Myśliborzu - prowadzenie: A. Zalas.
27.05.2015 - Warsztaty oraz koncert dla uczniów i nauczycieli w Szkole Muzycznej w Choszcznie - prowadzenie: A. Zalas.
29.05.2015 - Warsztaty oraz koncert dla uczniów i nauczycieli w Szkole Muzycznej w Strzelcach Krajeńskich - prowadzenie: A. Zalas.
28.10.2015 - Warsztaty wiolonczelowe dla uczniów i nauczycieli OSM I st. w Krakowie - prowadzenie: E. Groblewska.
24.11.2015 - Warsztaty oraz koncert dla uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach - prowadzenie: W. Suruło.
25.11.2015 - Przeprowadzenie warsztatów pt: „Zagadnienia techniczno – wykonawcze i muzyczne w utworach programowych na gitarze w repertuarze szkół muzycznych” oraz koncertu dla uczniów i nauczycieli w Szkole Muzycznej w Dobrej - prowadzenie: A. Zalas.
2.12.2015 - Warsztaty i koncert dla uczniów i nauczycieli OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie - prowadzenie: A. Pikul.
18.12.2015 - Warsztaty i koncert dla uczniów i nauczycieli OSM I st. oraz orkiestry Konserwatorium Muzycznego z Lille.

 

2016:

11.01.2016 - Warsztaty i koncert dla uczniów i nauczycieli OSM I st w Krakowie w ramach „Gama go” - prowadzenie: Łukasz Antkiewicz, Maciej Lulek, Renata Gąsiorek, Barbara Łobaczewska-Kuźnia.
22.03.2016 - Warsztaty pianistyczne i praca w komisji Szkolnego Konkursu Pianistycznego oraz koncert dla uczniów i nauczycieli
OSM I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie - prowadzenie: Mariusz Sielski.
01.07.2016 - Warsztaty chóralne dla uczniów OSM I st. w Krakowie - prowadzenie: Ewa Kieres.
05.11.2016 - Warsztaty fortepianowe dla uczniów i nauczycieli OSM I st. w Krakowie - prowadzenie: Maria Serafin.
08.11.2016 - Warsztaty marimbowe dla uczniów i nauczycieli OSM  w Krakowie na temat: „Technika czteropałkowa w grze na instrumentach perkusyjnych” - prowadzenie: Tomasz Sobaniec.
17.11.2016 - Warsztaty skrzypcowe dla uczniów i nauczycieli OSM I st. w Krakowie - prowadzenie: Ewa Iwan.
05.12.2016 - Warsztaty fletowe dla uczniów i nauczycieli PSM I st. im. A. Kurylewicza w Namysłowie - prowadzenie: Wiesław Suruło. 

 

2017:

23.01.2017 - Gama go! - warsztaty i konkurs dla uczniów OSM I stopnia.
27-28.01.2017 - Warsztaty skrzypcowe dla uczniów OSM I st.  - prowadzenie: Pawel Radziński.
12.01.2017 - Warsztaty „Zagadnienia techniczne i interpretacyjne w grze na kotłach” dla uczniów OSM I stopnia - prowadzenie: Włodzimierz Pabian.
14.02.2017 - Warsztaty fortepianowe dla uczniów OSM I st. - prowadzenie: Mariola Cieniawa.
28.04.2017 -  Warsztaty akordeonowe w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. M. K. Ogińskiego w Miechowie - prowadzenie: Jarosław Bester.
10.05.2017 - Warsztaty kameralne w Szkole Muzycznej I stopnia w Miechowie - prowadzenie: Piotr Lato.
15.05.2017 - Warsztaty i koncert gitarowy w PSM I st. w Myśliborzu - prowadzenie: Adam Zalas.
25.11.2017 - Autorskie warsztaty fletowe w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. M.K. Ogińskiego w Miechowie - prowadzenie: Wiesław Suruło.
27.11.2017 - Wykład nt. „Prawidłowy aparat gry flecisty” plus ćwiczenia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. I. Paderewskiego w Cieszynie
- prowadzenie: Wiesław Suruło.
13.12.2017 - Warsztaty „Dwudźwięki w pierwszym etapie kształcenia" dla uczniów OSM I stopnia - prowadzenie: Pawel Wójtowicz.
05.12.2017 - Warsztaty fletowe dla uczniów i nauczycieli PSM I st. im. A. Kurylewicza w Namysłowie - prowadzenie: Wiesław Suruło.